print

Freestyle lyrics

 1. play_circle_outline Show Me
 2. play_circle_outline Stand Out
 3. play_circle_outline Tickle Tickle Tickle
 4. play_circle_outline Cut It Out
 5. play_circle_outline Crazy
 6. play_circle_outline Thank You :)
 7. play_circle_outline Come In
 8. play_circle_outline I’ll Tell You
 9. play_circle_outline Wait A Minute
 10. play_circle_outline Whatcha Doin’ Today
 11. play_circle_outline Only Gained Weight
 12. play_circle_outline Is It Poppin’?
 13. play_circle_outline Domino
 14. play_circle_outline Gimme That
 15. play_circle_outline Whatever
 16. play_circle_outline What’s My Name?
 17. play_circle_outline What’s Your Name?
 18. play_circle_outline Welcome To The School
 19. play_circle_outline Over and Over
 20. play_circle_outline Love Tension
 21. play_circle_outline Thank You : ) (고마워)
 22. play_circle_outline Come (들어와)
 23. play_circle_outline I’m OK
 24. play_circle_outline I’ll Show You / I’ll Tell You (알려 줄게)
 25. play_circle_outline Only Gained Weight (살만찌고)
 26. Say My Name
 27. play_circle_outline ShowMe
 28. Femme Fatale
 29. play_circle_outline Whatcha Doin’ Today (오늘 뭐해)
 30. play_circle_outline Is It Poppin’? (물좋아?)
 31. play_circle_outline Only You (Love For Ten – Generation of Youth OST)
 32. play_circle_outline Cold Rain (추운 비)
 33. play_circle_outline Volume Up
 34. play_circle_outline Stand Out (눈에 띄네)
 35. play_circle_outline Crazy (미쳐)
 36. play_circle_outline Dream Racer
 37. play_circle_outline Heart To Heart
 38. play_circle_outline Freestyle
 39. play_circle_outline Mirror Mirror (거울아 거울아)
 40. play_circle_outline Cut It Out (1절만 하시죠)
 41. play_circle_outline Welcome To The School (School 2013 OST)
 42. play_circle_outline Get On The Floor
 43. Black Cat
 44. play_circle_outline Tickle Tickle Tickle (간지럽혀)

4Minute

Freestyle

I wanna Freestyle oh
I wanna Freestyle oh
I always want new things in my life

You always tell me to stop saying no
It’s all the same thing to me- no no no no
You say my image, my ways are not right
I’m different- you’re just saying the same things- no no no no

What’s you gonna do Tell me!
What’s you gonna do
Everyone has the same face, same expression oh oh oh oh
What’s you wanna say Come on!
What’s you wanna say
I’m sick of hearing it- just stop
Take it away, please get away

With a sensable fashion
With innovative thoughts
Show me the hidden side of you

Everyone says no way go away
They all say the same things
Even if I’m different, I’m not wrong
My style is high and wide, different than others
I’m gonna make it my own oh oh oh

I wanna Freestyle oh
I gotta Freestyle oh
I wanna Freestyle oh
Stop saying those obvious things

I wanna Freestyle oh
I gotta Freestyle oh
I wanna Freestyle oh
I always want new things in my life

Do I have to stoop down to their level of wanting the same things?
This is so old and pathetic- those who look at me are strange
That clumsy copycat fashion- it’s faulty- try again- The passion
I’m different, a different level- sense
Please stop, you’re too noisy- talk to my hand

What’s you gonna do Tell me!
What’s you gonna do
Everyone has the same face, same expression oh oh oh oh
What’s you wanna say Come on!
What’s you wanna say
I’m sick of hearing it- just stop
Take it away, please get away

With a sensable fashion
With innovative thoughts
Show me the hidden side of you

Everyone says no way go away
They all say the same things
Even if I’m different, I’m not wrong
My style is high and wide, different than others
I’m gonna make it my own oh oh oh

I wanna Freestyle oh
I gotta Freestyle oh
I wanna Freestyle oh
Stop saying those obvious things

I wanna Freestyle oh
I gotta Freestyle oh
I wanna Freestyle oh
I always want new things in my life

Don’t care about others
Don’t give a damn
Be honest and follow your heart
Feel it- now show me your heart

Everyone says no way go away
They all say the same things
Even if I’m different, I’m not wrong
My style is high and wide, different than others
I’m gonna make it my own oh oh oh

I wanna Freestyle oh
I gotta Freestyle oh
I wanna Freestyle oh
Stop saying those obvious things

I wanna Freestyle oh
I gotta Freestyle oh
I wanna Freestyle oh
I always want new things in my life

Translated by google translate

Details

Freestyle
4Minute
KPOP

TRENDING LYRICS

"Freestyle translation, meaning in

Add new translation
 • Under verifying
  contributor:
  language: Vietnamese
  Tôi muốn phong cách tự do ôi, tôi muốn phong cách thoải mái ôi
  Tôi luôn muốn những thứ mới lạ trong đời tôi

  Bạn luôn nói tôi hãy ngững nói đi (Không)
  Với tôi, tất cả chúng đều như nhau (Không)
  Bạn nói hình ảnh của tôi, mọi cách của tôi đều không đúng
  Tôi khác biệt, nhưng anh chỉ luôn nói một điều tuơng tự thôi (Không)

  Bạn sẽ làm gì nào? Nói với tôi đi!
  Bạn sẽ làm gì?
  Mọi người đều có khuôn mặt giống nhau, cử chỉ giống nhau ôi ôi ôi ôi
  Bạn muốn nói gì nào? Nói đi!
  Bạn muốn nói gì?
  Tôi phát ốm khi nghe điều đó, thử dừng lại đi (đưa nó đi, làm ơn đưa đi thật xa)

  Với thời trang hợp thời
  Với suy nghĩ sáng tạo
  Cho tôi thất khả năng tiềm ẩn của bạn nào

  Mọi người đều nói không có cách nào đi thật xa được
  Họ đều nói những điều giống nhau
  Cho dù tôi khác biệt, nhưng tôi không sai
  Phong cách của tôi cao cấp và phóng khoáng, khác biệt với những người khác
  Tôi sẽ làm theo cách của tôi ôi ôi ôi

  Tôi muốn phong cách tự do, tôi sẽ tự do ôi
  Tôi muốn phong cách tự do, đừng nói những điều hiển nhiên sẽ vậy
  Tôi muốn phong cách tự do, tôi sẽ tự do ôi
  Tôi muốn phong cách tự do, Tôi luôn muốn những thứ mới lạ trong đời tôi.

  Tôi có phải hạ mình dưới trình độ mong muốn những điều cũ rích của bọn họ không?
  Điều này thật cũ rích và cảm động, mọi người nhìn tôi thật lạ kì
  Người bắt chước thời trang vụng về, thật không ổn, thử lại nào, niềm đam mê
  Tôi khác biệt, một trình độ suy nghĩ khác
  Dừng lại đi, bạn thật ồn ào, nói với tay tôi đi

  Bạn sẽ làm gì nào? nói với tôi đi!
  Bạn sẽ làm gì?
  Mọi người đều có khuôn mặt giống nhau, cử chỉ giống nhau ôi ôi ôi ôi
  Bạn muốn nói gì nào? Nói đi!
  Bạn muốn nói gì?
  Tôi phát ốm khi nghe điều đó, thử dừng lại đi (đưa nó đi, làm ơn đưa đi thật xa)

  Với thời trang hợp thời
  Với suy nghĩ sáng tạo
  Cho tôi thất khả năng tiềm ẩn của bạn nào

  Chorus

  Đừng quan tâm đến người khác
  Đừng để tâm làm gì
  Hãy trung thực và làm theo trái tim mách bảo
  Cảm nhận nó, bây giờ hãy cho tôi thấy trái tim bạn nào

  Chorus