print

Get On The Floor lyrics

 1. play_circle_outline Show Me
 2. play_circle_outline Stand Out
 3. play_circle_outline Tickle Tickle Tickle
 4. play_circle_outline Cut It Out
 5. play_circle_outline Crazy
 6. play_circle_outline Thank You :)
 7. play_circle_outline Come In
 8. play_circle_outline I’ll Tell You
 9. play_circle_outline Wait A Minute
 10. play_circle_outline Whatcha Doin’ Today
 11. play_circle_outline Only Gained Weight
 12. play_circle_outline Is It Poppin’?
 13. play_circle_outline Domino
 14. play_circle_outline Gimme That
 15. play_circle_outline Whatever
 16. play_circle_outline What’s My Name?
 17. play_circle_outline What’s Your Name?
 18. play_circle_outline Welcome To The School
 19. play_circle_outline Over and Over
 20. play_circle_outline Love Tension
 21. play_circle_outline Thank You : ) (고마워)
 22. play_circle_outline Come (들어와)
 23. play_circle_outline I’m OK
 24. play_circle_outline I’ll Show You / I’ll Tell You (알려 줄게)
 25. play_circle_outline Only Gained Weight (살만찌고)
 26. Say My Name
 27. play_circle_outline ShowMe
 28. Femme Fatale
 29. play_circle_outline Whatcha Doin’ Today (오늘 뭐해)
 30. play_circle_outline Is It Poppin’? (물좋아?)
 31. play_circle_outline Only You (Love For Ten – Generation of Youth OST)
 32. play_circle_outline Cold Rain (추운 비)
 33. play_circle_outline Volume Up
 34. play_circle_outline Stand Out (눈에 띄네)
 35. play_circle_outline Crazy (미쳐)
 36. play_circle_outline Dream Racer
 37. play_circle_outline Heart To Heart
 38. play_circle_outline Freestyle
 39. play_circle_outline Mirror Mirror (거울아 거울아)
 40. play_circle_outline Cut It Out (1절만 하시죠)
 41. play_circle_outline Welcome To The School (School 2013 OST)
 42. play_circle_outline Get On The Floor
 43. Black Cat
 44. play_circle_outline Tickle Tickle Tickle (간지럽혀)

4Minute

Get On The Floor

Uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh
Get on the floor
Uh uh uh uh uh uh uh
Get it on the floor

Uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh
Get on the floor
Uh uh uh uh uh uh uh
Get it on the floor

A bit clearer than others
A bit more electrifying than anyone else
All those who are ready to enjoy, follow us
Get it on Get it on Get it on the Floor


Others can’t imitate us
No one can follow us
If you’re ready to enjoy, follow us
Get it on Get it on Get it on the Floor

So that your heart will beat hard
So that your heart will elevate
Get it on the floor Get it on the floor oh oh
So that the music won’t stop
Turn up the volume louder
Get it on the floor Get it on the floor oh oh

Feel it, enjoy it, trust your body to the music
Get it on Get it on Get it on
Get it on Get it on Get it on the Floor
Higher, louder, turn up the volume
Get it on Get it on Get it on
Get it on Get it on Get it on the Floor

Uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh
Get on the floor
Uh uh uh uh uh uh uh
Get it on the floor

Uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh
Get on the floor
Uh uh uh uh uh uh uh
Get it on the floor

Volume up!

Translated by google translate

Details

Get On The Floor
4Minute
KPOP

TRENDING LYRICS

"Get On The Floor translation, meaning in

Add new translation
 • Under verifying
  contributor:
  language: Vietnamese
  Uh uh uh uh uh uh uh
  Uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh
  Lên sàn nào
  Uh uh uh uh uh uh uh
  Lên sàn nào

  Uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh
  Lên sàn nào
  Uh uh uh uh uh uh uh
  Lên sàn nào

  Rõ ràng hơn mọi người khác
  Ly kỳ hơn bất kỳ ai khác
  Chỉ có những người đã sẵn sàng để tận hưởng bản thân, hãy theo chúng tôi nào
  Phóng lên, phóng lên, lên sàn nào

  Không ai có thể bắt chước chúng tôi
  Không ai có thể sao chép chúng tôi
  Nếu bạn đã sẵn sàng để tận hưởng bản thân, hãy theo chúng tôi nào
  Phóng lên, phóng lên, lên sàn nào

  Vậy, trái tim bạn đang đập mạnh
  Vậy, tâm trí bạn đang sôi sục lên
  Phóng lên, phóng lên, lên sàn nào oh oh
  Nên, âm nhạc không ngừng lại
  Ngay bây giờ hãy vặn nhạc to hết công suất nào
  Phóng lên, phóng lên, lên sàn nào oh oh

  Cảm nhận nó, tận hưởng nó, chuyển động cơ thể theo dòng chảy của âm nhạc nào
  Phóng lên, phóng lên, lên sàn nào
  Phóng lên, phóng lên, lên sàn nào
  Cao hơn, to hơn, vặn nhạc cao hơn nữa nào
  Phóng lên, phóng lên, phóng lên
  Phóng lên, phóng lên, lên sàn nào

  Uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh
  Lên sàn nào
  Phóng lên sàn nào

  Uh uh uh uh uh uh uh uh uh uh
  Lên sàn nào
  Uh uh uh uh uh uh uh
  Lên sàn nào

  Vặn nhạc hết công suất nào