print

Heart To Heart lyrics

 1. play_circle_outline Show Me
 2. play_circle_outline Stand Out
 3. play_circle_outline Tickle Tickle Tickle
 4. play_circle_outline Cut It Out
 5. play_circle_outline Crazy
 6. play_circle_outline Thank You :)
 7. play_circle_outline Come In
 8. play_circle_outline I’ll Tell You
 9. play_circle_outline Wait A Minute
 10. play_circle_outline Whatcha Doin’ Today
 11. play_circle_outline Only Gained Weight
 12. play_circle_outline Is It Poppin’?
 13. play_circle_outline Domino
 14. play_circle_outline Gimme That
 15. play_circle_outline Whatever
 16. play_circle_outline What’s My Name?
 17. play_circle_outline What’s Your Name?
 18. play_circle_outline Welcome To The School
 19. play_circle_outline Over and Over
 20. play_circle_outline Love Tension
 21. play_circle_outline Thank You : ) (고마워)
 22. play_circle_outline Come (들어와)
 23. play_circle_outline I’m OK
 24. play_circle_outline I’ll Show You / I’ll Tell You (알려 줄게)
 25. play_circle_outline Only Gained Weight (살만찌고)
 26. Say My Name
 27. play_circle_outline ShowMe
 28. Femme Fatale
 29. play_circle_outline Whatcha Doin’ Today (오늘 뭐해)
 30. play_circle_outline Is It Poppin’? (물좋아?)
 31. play_circle_outline Only You (Love For Ten – Generation of Youth OST)
 32. play_circle_outline Cold Rain (추운 비)
 33. play_circle_outline Volume Up
 34. play_circle_outline Stand Out (눈에 띄네)
 35. play_circle_outline Crazy (미쳐)
 36. play_circle_outline Dream Racer
 37. play_circle_outline Heart To Heart
 38. play_circle_outline Freestyle
 39. play_circle_outline Mirror Mirror (거울아 거울아)
 40. play_circle_outline Cut It Out (1절만 하시죠)
 41. play_circle_outline Welcome To The School (School 2013 OST)
 42. play_circle_outline Get On The Floor
 43. Black Cat
 44. play_circle_outline Tickle Tickle Tickle (간지럽혀)

4Minute

Heart To Heart

Heart to heart
Heart to heart

You’re strange these days, I think you’ve changed
You say things that you didn’t used to
Look at my eyes and tell me the truth

Your insincere eyes and bored face
The way you act and talk are different from before
Don’t go around and just get to the point

*I don’t expeact a lot from you, just act like before
Look into my eyes, please look at me now
Be more considerate of me, oh

**Let’s have a heart to heart to heart (talk)
Tell me (more) like a man
Just get to the point and stop acting like you’re being considerate
We need to stay together
Let’s have a heart to heart to heart (talk)
Look directly at my eyes and tell me (more)
Don’t go around your point, don’t make me mad
From now on, heart to heart, you and I, heart to heart to heart

You used to serenade to me all the time but
How many expressions do you use to tell me you love me these days?
Just tell me hear to heart
If you don’t like me anymore or you need a break

How can you change like this? Do I have to adjust to you all the time?
No way! That’s what you think! Stop doing whatever youw wanna do

*Repeat

**Repeat

You say I’m sorry so easily, I’m so sick of it
You always try to end the situation like this
Why do you always say the same thing?

You and I, let’s look at each other’s eyes just like this
Heart to heart, I still think about you and tell you

**Repeat

Translated by google translate

Details

Heart To Heart
4Minute
KPOP

TRENDING LYRICS

"Heart To Heart translation, meaning in

Add new translation
 • Under verifying
  contributor:
  language: Vietnamese
  (Hòa nhịp con tim
  Hòa nhịp con tim)

  Gần đây, mọi chuyện thật kì lạ
  Dường như đã có sự thay đổi
  Chúng mình nói những lời trước đây chẳng bao giờ nói
  Trước mặt em
  Nhìn vào mắt em đi
  Nói thành thật xem nào!

  Một thoáng vô tâm
  Một vẻ buồn chán
  Hành động và lời nói khác hơn trước kia
  Đừng đánh trống lảng và nói xem
  Hãy thổ lộ nỗi lòng anh đi!

  * Em không hy vọng vào nhiều thứ
  Chỉ cần, giống như lúc xưa
  Nhìn vào mắt em
  Giờ hãy nhìn vào em đi
  Hãy nghĩ về em, ôi

  ** Hãy cùng
  Hòa nhịp con tim (hãy nói!)
  Như một người đàn ông, hãy nói với em nhiều hơn đi
  Đừng hẹp hòi
  Cũng đừng chiếu cố
  Dẫu anh và em có ở chung.

  *** Hãy cùng
  Hòa nhịp con tim (hãy nói!)
  Nhìn thẳng vào mắt em và nói
  Đừng đánh trống lảng
  Đừng nóng giận
  Giờ hãy hòa nhịp con tim, anh và em
  Hãy hòa nhịp con tim!

  Quá khứ của anh, những khúc nhạc vang lên trong buổi chiều hôm
  Gần đây, chẳng có nhiều biểu hiện yêu thương
  Chẳng phải anh đã từng nói anh muốn thế?
  Mở lòng và cùng với anh hòa nhịp con tim!

  Làm thế nào mà chúng mình lại có thể thay đổi?
  Dù anh có muốn thế nào
  Có phải em nên truyền tải thông điệp chính xác tới anh?
  Đừng cười cợt
  Đừng trẻ con thế
  Thôi đi và đứng đắn chút coi!

  (*)
  (**)
  (***)

  Nói ra câu xin lỗi
  Dễ nói thôi mà
  Những lời thật mệt mỏi
  Anh chỉ luôn muốn mau chấm dứt câu chuyện
  Sao anh lại như vậy?
  Tại sao anh luôn nói những câu tương tự chứ?

  Như thế này, ngay tại đây
  Hai đứa
  Lúc nhìn vào mắt em
  Như thế này
  Hòa nhịp con tim
  Luôn luôn, nghĩ về anh!
  Nói với em

  (**)
  (***)