print

分骨肉/ A Sad Departure 歌詞 (lyrics)

Autoplay When autoplay is enabled, a next video will automatically play next.

Dream of the Red Chamber (Hong Lou Meng) OST - song list

  1. play_circle_outline 葬花吟
  2. play_circle_outline Yu Fei Men (与非门) - 红豆曲
  3. play_circle_outline 枉凝眉/ For Perfect Couple
  4. play_circle_outline 紫菱洲歌/ Song Of Zilingzhou
  5. play_circle_outline 聪明累/ Avoid Being Over-Smart
  6. play_circle_outline 叹香菱/ Sighing For Xiangling
  7. play_circle_outline 晴雯歌
  8. play_circle_outline 题帕三绝/ Three Poems On The Handkerchiefs
  9. play_circle_outline 秋窗风雨夕/ A Rainning And Windy Afternoon In Autumn
  10. play_circle_outline 分骨肉/ A Sad Departure

Dream of the Red Chamber (Hong Lou Meng)

分骨肉/ A Sad Departure

Chinese

分骨肉
一帆风雨路三千,
把骨肉家园齐来抛闪。

恐哭损残年,
告爹娘,
休把儿悬念。
自古穷通皆有定,
离合岂无缘?
从今分两地,
各自保平安。
奴去也,
莫牵连。
奴去也,莫牵连。

啊奴去也,莫牵连。

一帆风雨路三千,
把骨肉家园齐来抛闪。
恐哭损残年,
告爹娘,
休把儿悬念。
自古穷通皆有定,
离合岂无缘?
从今分两地,
各自保平安。
奴去也,
莫牵连。
奴去也,莫牵连。
啊奴去也,莫牵连。

Pinyin

yī fān fēngyǔ lù sānqiān,
bǎ gǔròu jiāyuán qí lái pāo shǎn.

Kǒng kū sǔn cán nián,
gào diē niang,
xiū bà er xuánniàn.
Zìgǔ qióng tōng jiē yǒu dìng,
líhé qǐ wúyuán?
Cóng jīn fēn liǎng de,
gèzì bǎo píng'ān.
Nú qù yě,
mò qiānlián.
Nú qù yě, mò qiānlián.

A nú qù yě, mò qiānlián.

Yī fān fēngyǔ lù sānqiān,
bǎ gǔròu jiāyuán qí lái pāo shǎn.
Kǒng kū sǔn cán nián,
gào diē niang,
xiū bà er xuánniàn.
Zìgǔ qióng tōng jiē yǒu dìng,
líhé qǐ wúyuán?
Cóng jīn fēn liǎng de,
gèzì bǎo píng'ān.
Nú qù yě,
mò qiānlián.
Nú qù yě, mò qiānlián.
A nú qù yě, mò qiānlián.

Translated by google translate

Details

分骨肉/ A Sad Departure
Chinese OST
1987

TRENDING LYRICS

"分骨肉/ A Sad Departure translation, meaning in

Add new translation