Seiko Oomori

Profile/ Information

Seiko Oomori picture

Oomori Seiko (大森靖子) is a Japanese singer and musician.

Name: Seiko Oomori
Japanese: 大森靖子
Born: September 18, 1987
Birthplace: Japan
Height:
Blood Type:
Twitter: @oomoriseiko
Facebook: oomoriseiko
YoutTube: oomoriseiko
Website: oomoriseiko.info