Beijing Love Story / 北京爱情故事

(Chinese Drama)

Beijing Love Story / 北京爱情故事 picture

Details

Year: Drama 2014

Title: 北京爱情故事 / Bei Jing Ai Qing Gu Shi
English title: Beijing Love Story
Also known as: Love Story In Beijing
Genre: Romance
Episodes: 39
Broadcast network: Zhejiang TV
Broadcast period: 2012-Jan-08 start

Cast

 • Chen Sicheng as Cheng Feng
 • Li Chen as Wu Di
 • Zhang Yi as Shi Xiaomeng
 • Yang Mi as Yang Zixi
 • Zhang Xinyi as Lin Xia
 • Monica Mok as Wu Mei
 • Tong Liya as Shen Bing
 • Bai Fan as Shao Huayang

Soundtracks

 • Story of Time (光阴的故事) by Lo Ta-yu
 • The Most Romantic Thing (最浪漫的事) by Cindy Chaw
 • The Earth's Core (地心) by Wang Feng
 • Goodbye Youth (再见青春) by Wang Feng
 • Di Da (滴答) by Kan Kan (侃侃)
 • Love Love (爱情爱情) by Yang Mi
 • Time (时间) by Chen Sicheng

Beijing Love Story / 北京爱情故事 OST - song list