Butterfly Lovers / 梁山伯与祝英台

(Chinese Drama)

Butterfly Lovers / 梁山伯与祝英台 picture

Details

Year: Drama 2006

Title: 梁山伯与祝英台 / Liang Shan Bo Yu Zhu Ying Tai
Also known as: Butterfly Lovers
Broadcast network: GZTV
Opening theme song: Yuan Fang by Hong Bu Tiao (红布条) and Erica Li (李悦君)
Ending theme song: Shuang Fei by Peter Ho
Insert song: Ling Hua Jing by Erica Li

Cast

 • Peter Ho as Liang Shan Bo 梁山伯
 • Dong Jie as Zhu Ying Tai 祝英台
 • Chen Guan Lin as Ma Wen Cai 馬文才
 • Yue Yao Li as Mr. Zhu 祝员外
 • Wu Qian Qian as Mrs. Zhu 祝夫人
 • Wan Hong Jie as Zhu Ying Qi 祝英齐
 • Liu Fang as Liang's mother 梁母
 • Jia Zhao Ji as Chen Zi Jun 陈子俊
 • Zhan Xiao Nan (詹小楠) as Xie Dao Yun 谢道韫
 • Xie Yuan Zhen as Yin Xin 银心
 • Chen Cheng (陈诚) as Si Jiu 四九
 • Kou Zhen Hai as Wang Shi Yu 王世玉
 • Che Yong Li (车永莉) as Wang Shi Yu's wife 师母
 • Chen Chen (陈晨) as Wang Lan 王兰
 • Ming Hui (明慧) as Wang Hui 王惠
 • Wang Quan You (王全有) as Tao Yuan Ming 陶渊明
 • Guo Jun as Ma Tai Shou 马太守
 • Wang Pin (王频) as Wang Zhuo Ran 王卓然
 • Zhang Shuai (张帅) as Wang Lan Tian 王蓝田
 • Qu Xin as Xun Ju Bo 荀巨伯
 • Jiang Hong as Huang Liang Yu 黄良玉
 • Lin Jiang Guo as Qin Jing Sheng 秦京生
 • Ran Wei Qun (冉唯群) as Xie An 谢安
 • Ren Zhong as Wang Ning Zhi 王凝之
 • Wang Long Zheng as Su An 苏安
 • Gao Zi Fang (高子芳) as Su's mother 苏母

Butterfly Lovers / 梁山伯与祝英台 OST - song list