Chinese Paladin 3

(Chinese Drama)

Chinese Paladin 3 picture

Details

Year: Drama 2009

Genre: Fantasy, adventure, romance, wuxia
Written by: Deng Zishan
Directed by: Lee Kwok-lap
Starring: Hu Ge Wallace Huo Yang Mi Cecilia Liu Tiffany Tang Jerry Huang
Opening theme: Shengsheng Shishi Ai (生生世世爱) performed by Kary Ng
Ending theme:  Wangji Shijian (忘记时间) performed by Hu Ge

Cast

 • Hu Ge as Jing Tian / Long Yang / Fei Peng / Li Xiao Yao (19)
 • Wallace Huo as Xu Chang Qing / Gu Liu Fang / Lin Ye Ping (27)
 • Yang Mi as Tang Xue Jian / Xi Yao (18)
 • Tiffany Tang as Zi Xuan (200)
 • Liu Shi Shi as Long Kui (1000)
 • Jerry Huang as Chong Lou
 • Guo Xiao Ting as Hua Ying (100)
 • Lam Chi Chung as Xu Mao Shan
 • Gordon Liu as Xie Jian Xian
 • Zong Feng Yan as King of Jiang
 • Song Yang as Xi Feng
 • Liu Rui (刘锐) as He Bi Ping
 • Han Zhi (韩志) as Luo Ru Lie
 • Liu Xiao Jie as Wan Yu Zhi
 • Deng Li Min as Tang Tai
 • Yue Yao Li as Tang Kun
 • He Yan (何艳) as Sheng Gu
 • Han Xiao as Huo Gui Wang
 • Yuan Hong as Lei Yun Ting
 • Fan Ming as Tian Di (Celestial Emperor)
 • Zhu Rui as Fox Spirit
 • Liu Chang Sheng as fisherman of An Xi
 • Ma Zi Jun as Cang Gu
 • Zhang Lei as Tang Yi

Chinese Paladin 3 OST - song list