Chinese Paladin 5: Clouds of the World

(Chinese Drama)

Chinese Paladin 5: Clouds of the World picture

Details

Year: Drama 2016

Title: 云之凡 / Yun Zhi Fan
Also know as: Chinese Paladin 5 / Clouds of the World
Genre: Adventure, fantasy, martial arts, romance
Episodes: 40
Broadcast network: Hunan TV
Broadcast period: 2016-May-23

Cast

 • Elvis Han as Jiang Yun Fan
 • Gu Li Na Zha as Tang Yu Rou
 • Joe Cheng as Long You
 • Xiao Cai Qi (小彩旗) as Xiao Man
 • Gina Jin as Ling Yin
 • Chai Wei as teen Ling Yin
 • Geng Le as Jiang Shi Li
 • Canti Lau as Yi Pin
 • Deng Li Min as Tai Wu
 • Guo Xiao Ting as Cao Gu
 • Yang Tie (杨轶) as Qing Shi
 • Zhang Xiang (张翔) as Yu Shu
 • Lu Sen Bao (卢森堡) as Tie Bi
 • Liu Ya Se (刘雅瑟 ) as Fang Cai Wei
 • Che Yong Li (车永莉) as Ouyang Qian
 • Wang Xuan Yu as Ouyang Hui
 • Wang Zhi Xuan (王祉萱) as Du Ying
 • Zhang Lei as Huangfu Zuo
 • Song Ning as Xie Shou
 • Yin Zhu Sheng (尹铸胜) s Mo Yi
 • Wang Yan Su as Lady Hai Tang
 • Jing Chao (经超) as Long Ming
 • Ren Xue Hai (任学海 ) as Xia Hou Zhang
 • Wang Chun Yuan as Yin Qi Lei
 • Meng Wei Ming (蒙伟明) as Fang Yong Si
 • Cui Ke Fa (崔可法) as Ouyang Ying
 • Su Mao as Tang Hai
 • Zhang Rui Jia (张瑞珈) as Yu Jiao Hong
 • Wu Jian Fei as Shangguan Ya
 • Han Dong as Xia Gu Lin
 • Li Yuan (李媛) as Lin Wei Yang
 • Xi Mei Juan A Zhu's mother
 • Ye Qing as Yu Chang
 • Zhang Rui as Zhu You Ya
 • Sun Yao Qi as Heng Wen Wen
 • Li Si Cheng (李思澄 ) as Yi Xiao Dan
 • Wang Yi Lin (王艺霖) as Kun Fei Xue
 • Ji Zi Han as Bing Lin

Chinese Paladin 5 theme songs

 • 殊途 - S.H.E
 • 彼此 - Power Station / 动力火车
 • 成全 - Janice Yan

Chinese Paladin 5: Clouds of the World OST - song list