Chronicle of Life

(Chinese Drama)

Chronicle of Life picture

Details

Year: Drama 2016

Title: 寂寞空庭春欲晚 / Ji Mo Kong Ting Chun Yu Wan [Mainland Chinese Drama 2016]
English Title: Chronicle of Life
Genre: Period drama, romance
Episodes: 37
Broadcast network: ZJTV
Broadcast period: 2016-Feb-01

Cast

 • Hawick Lau as Kang Xi
 • Ye He (叶禾) as childhood Kang Xi
 • Zheng Shuang as Wei Lin Lang
 • Ge Li Sha (葛莉莎) as Liang'er
 • Zhang Bin Bin as Nalan Rong Ruo
 • Xu Ling Chen (徐凌晨) as childhood Rong Ruo
 • Zhang Xiao Chen as Chang Qing
 • Chen Yun Zhi (陈云志) as A Si Hai
 • Wang Ruo Xin as Consort Hui
 • Wang Chen Yi Xian as childhood Hui
 • Ruan Wei Jing as Nalan Yi
 • Qiu Shuo Kang (仇硕康) as childhood Yi
 • Catherina Yim as Grand Empress Dowager Xiao Zhuang
 • Yang Ming Na as Empress Dowager Xiao Hui Zhang
 • Zheng Long as Xiao De Zi
 • Zhang Zhi Xi (张芷溪) as Hua Zhu
 • Cheng Yan Qiu (程砚秋) as Cui Juan
 • Liu Tian Ru (刘恬汝) as Yun Chu
 • Liu Meng Meng (刘萌萌) as Yu Zhu
 • Chen Liang Ping as Nalan Ming Zhu
 • Su Mao as A Bu Nai
 • Zhang Xi Yuan (张熙媛) as Fujin
 • Chen Meng Xi (陈梦希) as Nuan Er

Theme song

 • 刘恺威 Hawick Lau -  無終 - 寂寞空庭春欲晚
 • Xiang Xiang 香香 - Signs of A Love Too Late / 初見愛已晚
 • Xichun Ci 梨花落 - Henry Huo / 霍尊
 • 劉愷威 - 無終

Chronicle of Life OST - song list