Dream of the Red Chamber (Hong Lou Meng)

(Chinese Drama)

Dream of the Red Chamber (Hong Lou Meng) picture

Details

Year: Drama 1987

Dream of the Red Chamber ( 红楼梦; Hong Lou Meng) was a television series produced by CCTV adapted from the classic Chinese novel Dream of the Red Chamber.

Title: 红楼梦 / Hong Lou Meng
Also known as: Dream of the Red Chamber / A Dream of Red Mansions
Genre: Drama, romance
Episodes: 36
Broadcast network: CCTV
Broadcast period: 1987-May-02 start
Theme song: Wang Ning Mei (枉凝眉) by Chen Li (陈力)

Cast

 • Ouyang Fen Qiang as Jia Bao Yu
 • Chen Xiao Xu as Lin Dai Yu
 • Zhang Li (张莉) as Xue Bao Chai
 • Deng Jie as Wang Xi Feng
 • Guo Xiao Zhen (郭霄珍) as Shi Xiang Yun
 • Mou Yi (牟一) as Jia Ying Chun
 • Cheng Mei (成梅) as Jia Yuan Chun
 • Dongfang Wen Ying (东方闻樱) as Jia Tan Chun
 • Hu Ze Hong (胡泽红) as Jia Xi Chun
 • Xia Li Rong (夏丽蓉) as Qin Ke Qing 1
 • Zhang Lei (张蕾) as Qin Ke Qing 2
 • Zhang Jing Lin (张静林) as Qing Wen
 • Shen Ling as Ping Er
 • Li Ting (李婷) as Grandmother Jia
 • Sha Yu Hua (沙玉华) as Ganny Liu
 • Zhou Xian Zhen as Lady Wang
 • Ji Pei Jie (姬培杰) as Miao Yu
 • Chen Jian Yue as Xiang Ling
 • Ma Jia Qi (马加奇) as Jia Zheng
 • Gao Liang as Jia Lian
 • Li Zhi Xin (李志新) as Jia Zhen
 • Yang Jun Yong as Jia Rong
 • Wu Xiao Dong as Jia Yun
 • Li Jie as Jia She
 • Luo Li Ping as Jia Qiang
 • Zhang Ming Ming (张明明) as Second Sister You
 • Zhou Yue (周月) as Third Sister You
 • Wang Xuan (王萱) as Sister Qiao
 • Xia Ming Hui (夏明辉) as Lady Xing
 • Zheng Zheng (郑铮) as Yuan Yang
 • Yuan Mei (袁玫) as Xi Ren
 • Ma Guang Ru (马广儒) as Jia Rui
 • Sun Meng Quan as Li Wan
 • Wang Yang (王羊) as Xue Bao Qin
 • Zhan Ai Xia (战爱霞) as Aunt Zhao 1
 • Su Qiu Dong (苏秋冬) as Aunt Zhao 2
 • Xu Li Xia (徐丽霞) as Zi Juan
 • Chen Li (陈力) as Madam Liu
 • Hou Chang Rong as Prince Bei Jing and Liu Xiang Lian
 • Zhang Ying Jiu (张迎玖) as Bai Jin Chuan
 • Gu Tong (谷童) as Si Qi
 • Shen Lu (沈璐) as Qiu Tong and She Yue
 • Li Nan as Ming Yan
 • Yang Xiao Zhen (杨小珍) as Xia Jin Gui
 • Wang Wei (王蔚) as Jia Huan
 • Li Yi (李伊) as Xing Xiu Yan
 • Liu Ji Hong (刘继红) as Xiao Hong
 • Li Yue (李玥) as Ban Er
 • Zhang Hai Yan as Sha Da Jie (Silly Sister)
 • Shi Ke as Ying Lian

Theme songs

 •  引子
 • 葬花吟 
 • 红豆曲 
 • 枉凝眉/ For Perfect Couple 
 • 紫菱洲歌/ Song Of Zilingzhou
 • 聪明累/ Avoid Being Over-Smart 
 • 叹香菱/ Sighing For Xiangling 
 • 晴雯歌
 • 题帕三绝/ Three Poems On The Handkerchiefs
 • 秋窗风雨夕/ A Rainning And Windy Afternoon In Autumn 
 • 分骨肉/ A Sad Departure 
 • 枉凝眉(伴奏)/ For Perfect Couple 
 • 葬花吟(伴奏) 

Dream of the Red Chamber (Hong Lou Meng) OST - song list