Fox in the Screen / Ping Li Hu

(Chinese Drama)

Fox in the Screen / Ping Li Hu picture

Details

Year: Drama 2016

Chinese Title: 屏里狐 / Ping Li H
English title: Fox in the Screen
Genre: Ancient, Fiction
Directors: Zhou Hai Jun
Episodes: 22
Broadcast Date: November 21, 2016

Cast 

  • Liu Xin Qi - Zheng Xue Jing - Main Role
  • Luo Leo - Yu Yan - Main Role
  • Hao Ze Jia - Qiong Hua - Main Role
  • Huang Jun - Jie Bai Sheng - Main Role
  • Long Ni - Yun Tao - Supporting Role
  • Chen You Chen - Mu Chen

Theme songs

罗云熙 - 屏里狐

Fox in the Screen / Ping Li Hu OST - song list