Hu Tu Wang Ye Tie Jiang Jun / 糊涂王爷铁将军

(Chinese Drama)

Hu Tu Wang Ye Tie Jiang Jun / 糊涂王爷铁将军 picture

Details

Year: Drama 2006

Title: 糊涂王爷铁将军 / Hu Tu Wang Ye Tie Jiang Jun
English title: Crazy King and General Iron
Also known as: 铁将军阿贵 (Tie Jiang Jun A Gui) / 铜筋铁骨傻阿贵 (Tong Jin Tie Gu Sha A Gui)
Broadcast network: ATV
Broadcast year: 2006

Cast

  • Sun Xing as A Gui
  • Cao Ying as Hong Chou
  • Xu Zheng as Prince He Qing
  • Zhang Tie Lin as Emperor Qian Long
  • Wang Gang as He Shen
  • Rebecca Wang as Ru Yi
  • Wang Yuan (汪芫) as Princess Duo
  • Guo Dong Lin (郭冬临) as Tang Da Nian
  • Wang Xiao

Opening theme song:  剑侠情 - 陈妃平

Ending theme song

Hu Tu Wang Ye Tie Jiang Jun / 糊涂王爷铁将军 OST - song list