My Sunshine

(Chinese Drama)

My Sunshine picture

Details

Year: Drama 2015

My Sunshine  is a Chinese television series based on the novel Silent Separation written by Gu Man.

Native title: 何以笙箫默
Also Known as: He Yi Sheng Xiao Mo; Silent Separation.

Directed by: Liu Junjie
Starring: Wallace Chung, Tiffany Tang, Jian Renzi, Tan Kai, Mi Lu, Yang Le
Opening theme:  "My Sunshine" by Jason Zhang
Ending theme: "Why Love" by Wallace Chung

Cast

 • Wallace Chung as He Yi Chen
 • Leo Luo (罗云熙) as young He Yi Chen
 • Tiffany Tang as Zhao Mo Sheng
 • Wu Qian as young Zhao Mo Sheng
 • Tan Kai as Ying Hui
 • Jian Ren Zi (菅韧姿) as He Yi Mei
 • Lu Qing (卢晴) as young He Yi Mei
 • Mi Lu as Xiao Xiao (Lin Shao Mei)
 • Xiong Yu Ting (熊玉婷) as young Lin Shao Mei
 • Yang Le as Lu Yuanfeng
 • Zhao Chu Lun as Xiang Heng
 • Hou Rui Xiang (侯瑞祥) as young Xiang Heng
 • Lin Peng (林鹏) as Yuan Fei
 • Huang Shi Chao (黄世超) as Lawyer Liu
 • Liu Yu Jin (刘钰瑾) as Mei Ting
 • Zang Hong Na (臧洪娜) as Gu Xing Hong
 • Rong Rong (荣蓉) as Editor Zhang
 • Song Zi Qiao (宋梓侨) as Wen Min
 • Zhang Nai Ou (张乃鸥) as Tao Yi Jing
 • He Guo Xuan (何果轩) as Da Bao
 • Wu Ren Yuan (吴任远) as Zhao Qing Yuan
 • Qin Yue (秦樾) as Pei Fang Mei
 • Duanmu Chong Hui (端木崇慧) as Linda
 • Wu Yan Su (王妍苏) as Xu Ying
 • Chen Xin Yu (陈欣予) as young Xu Ying
 • Wang Xiao Ying (王晓莺) as Juan Jie
 • Gao Ting Ting (高婷婷) as Mi Fei Er
 • Long Yi Yi (龙一一) as Tong Xin Ying
 • Li Chen as Hairstylist

My Sunshine OST - song list