Nie Xiaoqian

(Chinese Drama)

Nie Xiaoqian picture

Details

Year: Drama 2016

Chinese title: 聶小倩 / Nie Xiaoqian
English title: Nie Xiao Qian

Also Known as: 搶救21克的愛情; 倩女魂不優; Saving 21G Love
Genre: Fiction, Romance
Director: Yu Zhong Zhong
Episodes: 20
Broadcast Day: Sundays
Broadcast Period: February 21, 2016 - July 3, 2016

Emergency room doctor Ling Cheng Xi inadvertently released ghost Nie Xiao Qian from her seal. She immediately recognized him as her star-cross lover from 500 years ago and wished to pick up their relationship where they left off. He, however, took her for a crazy, stalker patient. Exorcist Yan Qi wanted to help with her reincarnation, but she rather cease to exist than to leave Ling's side. In the meantime, tree demon was plotting revenge against her for her betrayal 500 years earlier.

Cast

 • Annie Chen as Nie Xiao Qian (The ghost)
 • Christopher Lee as Yan Qi / Yan Chi Xia (The exorcist)
 • Kingone Wang as younger Yan Chi Xia
 • Mo Tzu Yi as Ling Cheng Xi / Ning Cai Chen (The scholar)
 • Teresa Daley as Hu Li (The fox spirit)
 • Damian Lau as Pan Duo La (The tree demon)
 • Kurt Chou as David Zhong
 • Xie Xiang Ya (謝翔雅) as Zhong Xue Er
 • Gong Yi Teng (宮以騰) as Zhang Yao Xing
 • Pan Yi Ru (潘奕如) as Qin Han Lin
 • Gu Mao Yu (古貿瑜) as Li Si Hao
 • Mi Kai Li (米凱莉) as Zhong Li Ren
 • Luo Guang Xu (羅光旭) as Xu Zhi Ming
 • Pan Yi Ru (潘奕如) as Wang Chun Jiao
 • Guo Wen Xin (郭汶欣) as Liang Yi Mei
 • Chen Jun Fu (陳俊甫/山豬) as Niu Tou 牛頭 (The grim reaper)
 • Xiang Jiao (香蕉) as Ma Mian 馬面 (The grim reaper)
 • Long Shao Hua (龍劭華) as Lin's father
 • Wang Shu Qiao (王書喬) as Lin Mei Xian 林梅仙
 • Qiu De Yang (邱德洋) as Liu Jin Lin 劉勁霖
 • Kang Yin Yin (康茵茵) as Chen Yi Qi 陳伊琪
 • Chloe Wang as Chen Fang Ai
 • Zhang Shu Wei (張書偉) as Ma Si En / Kimushie
 • Gu Mao Yu (古貿瑜) as Li Si Han
 • Hong Qi Yang (洪綺陽) as Wang Yue Hua
 • Wen Ji Xing (溫吉興) as Zhang Jia Xun

Theme songs

 • 韋禮安 Weibird Wei - 為了你活 Live For You
 • 郭靜 Claire Kuo - 忘了如何遺忘 How to forget

Nie Xiaoqian OST - song list