Ode to Gallantry 2002 / 俠客行

(Chinese Drama)

Ode to Gallantry 2002 / 俠客行 picture

Details

Year: Drama 2002

Traditional Chinese:  俠客行
Simplified Chinese:  侠客行

Ode to Gallantry is a Chinese television series adapted from Louis Cha's novel of the same title. The series was first broadcast on NMTV in China in 2002.

Original network: NMTV
First shown in  1 January 2002

Cast

 • Wu Jian as Shi Potian / Shi Zhongyu
 • Zhou Li as Ding Dang
 • Deng Jiajia as Shi Jian
 • Ji Qilin as Shi Qing
 • Han Yueqiao as Min Rou
 • Zhang Yanmin as A'xiu
 • Tong Youxun as Bei Haishi
 • Zhang Guangzheng as Bai Zizai
 • Li Xiaobo as Ding Busi
 • Su Tingshi as Ding Busan
 • Ba Tu as Xie Yanke
 • Guo Jun as Bai Wanjian
 • Shan Lianli as Hua Wanzi
 • Zhang Shan as Feng Wanli
 • Wu Mengjiang as Chen Chongzhi
 • Li Zhonglin as Mi Hengye
 • Fan Yanhua as Shi Popo
 • Tan Jianchang as Zhan Fei
 • Li Zongqiang as Qiu Shanfeng
 • Bu He as Master Bu
 • Hua Zi as Gui
 • Jia Zhaoji as Chong
 • Tong Xiaohu as Zhang San
 • Kong Qingsan as Li Si
 • Yang Xin as Huanhuan Lele
 • Ma Junle as Mei Fanggu
 • Li Yunjuan Gao Sanniangzi
 • Heilong as Fengliang
 • Cao Tuxin as Fan Yifei
 • Li Baowei as Lü Zhengping
 • Shao Wanlin as Island master Long
 • Shu Yaoxuan as Island master Mu
 • Wang Delong as Laojintian
 • Wang Limin as Xiaojintian
 • Wu Jiayi as Tianxu / Liu Yishou
 • Xu Ming as Chongxu
 • Zeng Yuanyuan as Xiaoyu
 • Liu Lu as Gouzazhong
 • Guo Zi as Jianzi Bangzhu
 • Sun Ning as Li Jiecheng
 • Li Ming as Bull-head
 • Liu Bin as Horse-face
 • Sang Lin as Sun Wannian
 • Huang Jingyi as Liao Zili
 • Sheng Ning as Geng Wanzhong
 • Xu Jiuru as Qi Zimian
 • Zhang Fengming as Cheng Lixue
 • Zhao Xiaoqi as Liang Ziqin
 • Chen Qitai as Wu Daotong
 • Ma Hong as Zhou Mu
 • Guo Zhu as Ma Cheng
 • Tian Min as Zhan's wife
 • Yuan Hongqi as Dabei Old Man
 • Wang Fang as Kexin
 • Sun Yantong as young Zhang San

Opening theme song: 纵横江湖 - 侠客行

Ending theme song: 天仙子 - 谢雨欣

Ode to Gallantry 2002 / 俠客行 OST - song list