Perfect Couple

(Chinese Drama)

Perfect Couple picture

Details

Year: Drama 2014

Title: 金玉良缘 / Jin Yu Liang Yuan
English Title: Perfect Couple
Genre: Period drama, romance, comedy
Episodes: 45
Broadcast network: JSTV
Broadcast period: 2014-Apr-21
Opening theme song: Hao Shi Guang (好时光) Good Times - Della Ding & Wallace Huo
Closing theme song: Jin Yu Liang Yuan (金玉良缘) Perfect Couple - Li Qi

Cast

 • Tiffany Tang as Yu Qi Ling
 • Wallace Huo as Jin Yuan Bao
 • Gong Mi Shi (贡米饰] as Jiang Xiao Xuan
 • Huang Ming (黄明) as Gu Changfeng
 • Wayne Wang as Liu Wen Zhao
 • Vivian Wu (邬君梅) as Madam Jin (Jin Yuan Bao's mother)
 • Wang Jing Luan as Liu Qian Qian

Tracklist

 • 01. Beautiful Time 好时光 – Della Ding & Wallace Huo 丁当+霍建华
 • 02. Perfect Couple 金玉良缘 – Li Qi 李琦
 • 03. Phoenix 凤凰 – Alan 阿兰
 • 04. Silly 痴– Andy Wang 王安迪
 • 05. Perfect Couple 金玉良缘 – Jia Qing 贾青

Perfect Couple OST - song list