Prime Minister Liu Luo Guo

(Chinese Drama)

Prime Minister Liu Luo Guo picture

Details

Year: Drama 1998

Prime Minister Liu Luo Guo (宰相刘罗锅)

Actors:

  • Zhang Guoli as Emperor Qianlong
  • Li Baotian as Liu Yong (Liu Luo Guo)
  • Wang Gang as He Shen
  • Deng Yi as Liu Fu Ren
  • Li Ding as Liu Wang Ye

Theme song

  • 天地之間有桿秤
  • 故事就是故事 - 戴嬈

Prime Minister Liu Luo Guo OST - song list