Ruyi's Royal Love In The Palace

(Chinese Drama)

Ruyi's Royal Love In The Palace picture

Details

Year: Drama 2017

Ruyi's Royal Love in the Palace (如懿傳) is a Chinese television drama based on the novel of the same name by Liu Lianzi. It is about the marriage of Qianlong Emperor and Ulanara, the Step Empress during the Qing dynasty, starring Zhou Xun and Wallace Huo.

Title: 如懿传 / Ru Yi Zhuan
English title: Ruyi's Royal Love In The Palace
Genre: Historical & Romance & Intrigue
Also known as: 后宫·如懿传 / Inner Palace: Legend of Ruyi
Episodes: 90
Broadcast network: Dragon TV
Broadcast period: 2017-Dec
Air time: 19:30 (2 episodes back to back)

Producer: Huang Lan
Director: Wang Jun
Costume Director: Zhang Shuping
Screenwriter: Liu Lian Zi (流潋紫),

Broadcast By: Jiangsu Dragon Air TV
Broadcast Date: late 2017/early 2018 
Broadcast Days: To Be Confirmed

Cast

 • Zhou Xun as Ruyi / Qingying
 • Wallace Huo as Hongli
 • Janine Chang as Hailan
 • Dong Jie as Fucha Langhua
 • Tong Yao as Gao Xiyue
 • Xing Zhi Lei (辛芷蕾) as Jin Yuyan, later Imperial Noble Consort Shujia
 • Li Chun as Wei Yanwan, mother of the future Jiaqing Emperor
 • Chen Hao Yu (陈昊宇) as Yihuan
 • Zeng Yi Xuan (曾一萱) as Ah Ruo, later Noble Lady Rui
 • Hu Ke as Su Lvyun
 • Li Qin as Han Xiangjian
 • Cao Xi Wen as Chen Wanyin
 • Zhang Jia Ning as Balin Meiruo
 • He Hong Shan (何泓姗) as Bai Ruiji
 • Yu Yang (于洋) as Lu Muping
 • Han Dan Tong (韩丹彤) as Huang Qiying, Imperial Concubine Yi
 • Zhao Ke as Borjigit Eyinzhu, later Consort Yu
 • Liu Yu Pu (刘玉璞) as Bai'ergesi, later Imperial Concubine Shen
 • Jiang Rui Jia as Wang Fuzhi
 • Wang Mian (王冕) as First Class Female Attendant Xi
 • Song Qing Lin (宋庆琳) as First Class Female Attendant Lu
 • Zhu Jue (朱珏) as Noble Lady Rui
 • Sun Wen Ting (孙文婷) as First Class Female Attendant Gong
 • Vivian Wu as Zhenhuan, royal mother of Hongli.
 • Joan Chen as Yixiu, aunt of Ruyi.
 • Zhang Feng Yi as Yongzheng
 • Guan Xue Ying (关雪盈) as Princess Hejing
 • Ye Kai Wen (叶凯文) as child Yonghuang
 • Wang Jian He (王柬禾) as teen Yonghuang
 • Ding Qiao (丁桥) as adult Yonghuang
 • Yu Yao (于垚) as Yonglian
 • Liu Ze Yu (刘泽宇) as teen Yongzhang
 • Cheng Xing Yuan (程星源) as adult Yongzhang
 • Rong Zi Shan (荣梓杉) as child Yongcheng
 • Hu Xian Xu (胡先煦) as teen Yongcheng
 • An Jie (安杰) as adult Yongcheng
 • Wu Ze Jin Xi as child Yongqi, son of Hailan.
 • Bian Cheng (边程) as teen Yongqi
 • Qu Chu Xiao (屈楚萧) as adult Yongqi
 • Chi Xu Xuan Ze (池徐轩哲) as child Yongrong
 • Zhang Jin Ze (张津泽) as adult Yongrong
 • Lin Jing Zhe (林靖喆) as child Yongqi, son of Ruyi.
 • Ye Sheng Tong (叶晟彤) as teen Yongqi
 • Xu Ling Chen (徐凌晨) as young adult Yongqi
 • Xuan Lu (宣璐) as Grand Princess Duanshu, eldest daughter of Zhenhuan.
 • Wang He Run (王鹤润) as Grand Princess Roushu, second daughter of Zhenhuan.
 • Huang Ming as Li Yu, personal eunuch of Hongli.
 • Chen Xiaoyun (陈小纭) as Suoxin, personal maid of Ruyi.
 • Qi Huan (齐欢) as Rongpei, maid of Ruyi.
 • Gong Xiaoxuan (宫晓瑄) as Yuhu, personal maid of Hongli.
 • Guo Hong (郭虹) as Fujia, personal maid of Zhenhuan.
 • Hu Ming (胡明) as Wang Qin, Head Eunuch.
 • Li Qi (李奇) as San Bao, personal eunuch of Ruyi.
 • Jiang Xue Ming (蒋雪鸣) as Jin Zhong, servant of Qianlong.
 • Xia Nan (夏楠) as Lixin, personal maid of Jin Yuyan.
 • Meng Zhao Zhong (孟召重) as Zhao Jiuxiao, friend of Ling Yunche.
 • Wu Qian as Tian Yunjiao, concubine of Prince Rong, Yongqi
 • Ma Bo (马波) as Zhao Yi Tai, servant of Langhua.
 • Chen Mu Yi as Wang Chan, eunuch of Wei Yanwan.
 • Liu Zi Kai (刘子恺) as Qian Shuangxi, maid of Gao Xiyue.
 • Zhang Ju Ju (张举举) as Jin Bao, eunuch of Qianlong.
 • Zhang Yan Yan as Xiuxia, maid of Yixiu.
 • Yu Tong (俞瞳) as Qinli
 • Zhang Yu Xi (张予曦) as Shui Linglong
 • Bai Lan (白澜) as Kexin, maid of Su Lvyun.
 • Wang Zi Wen (王梓芠) as Ah Bao, maid of Meiruo.
 • Guo Yuan Yuan (郭媛媛) as Zhenshu, maid of Jin Yuyan.
 • Min Chun Xiao as Su Lian
 • Kong Qian Qian (孔千千) as Mo Xin, maid of Gao Xiyue.
 • Wang Xiao Cheng (王小橙) as Lian Xin, maid of Langhua.
 • Wang Chun (王纯) as Chun Chan, maid of Wei Yanwan.
 • Yang Liu (杨柳) as Lan Cui, maid of Wei Yanwan.
 • Jing Chao (经超) as Ling Yunche, imperial guard.
 • Yuan Wen Kang as Jiang Yubin, imperial physician.
 • Wang Jin Song (王劲松) as Naerbu
 • Wang Quan You (王全有) as Qiru
 • Gao Lan Cun as Gao Bin
 • Qin Yan as Zhang Tingyu
 • Ma Wei Fu (马维福) as Liu Tongxun
 • Yang Shuo (杨烁) as Xu An

Theme songs

 • 程響 - 如懿傳

 

Ruyi's Royal Love In The Palace OST - song list