Swords of Legends (Gu Jian Qi Tan)

(Chinese Drama)

Swords of Legends (Gu Jian Qi Tan) picture

Details

Year: Drama 2014

Swords of Legends (Gu Jian Qi Tan) is a 2014 Chinese television series based on the role-playing video game Gu Jian Qi Tan developed by Shanghai Aurogon, starring Li Yifeng, Yang Mi, Qiao Zhenyu, Ma Tianyu, Zheng Shuang, Gillian Chung and William Chan.

Also known as : Gu Jian Qi Tan古剑奇谭Legend of the Ancient Sword
Genre: Ancient wuxia fantasy (RPG), romance
Created by: Shao Yun (original story)
Written by: Shao Sihan, Zhu Feng
Directed by: Liang Shengquan, Huang Junwen
Starring: Li Yifeng, Yang Mi, Qiao Zhenyu, Ma Tianyu, Zheng Shuang, Gillian Chung, William Chan
Opening theme

 • "Sword of Heart" (剑心) by Zhang Jie
 • "Lover's Song (恋人歌歌)" - Anson Hu

Ending theme:  "Distance" (远方) by Yu Kewei
Composer(s): Lo Chiyi, Zhou Zihua

Cast

 • Li Yi Feng as Baili Tusu / Han Yun Xi
 • Huang Tian Qi as child Baili Tusu / Han Yun Xi
 • Yang Mi as Feng Qing Xue
 • Xu Shuo as child Qing Xue
 • Qiao Zhen Yu as Ouyang Shaogong
 • Ma Tian Yu as Fang Lan Sheng / Jin Lei
 • Zheng Shuang as Xiang Ling
 • Gillian Chung as Princess Xunfang
 • William Chan as Ling Yue
 • Zhang Yi Jie as young Ling Yue
 • Chen Zi Han as Hong Yu
 • Ken Chang as Reverend Yinzhen
 • Di Li Re Ba as Fuqu
 • Zong Feng Yan as Reverend Hansu
 • Ying Hao Ming as Ling Duan
 • Cai Zhen Tao (蔡振涛) as Ling Chuan
 • Dai Zi Xiang (戴子翔) as Zhao Lin
 • Gao Wei Guang as Yin Qianshang / Feng Guangmo
 • Liu Fang as Grandma You Du
 • Yang Cheng Cheng (杨诚诚) as Huan Huan
 • Li Xiao Lu as Han Xiuning
 • Zhang Meng as Fang Ruqin
 • Zhang Na (张娜) as Sun Yueyan / He Wenjun
 • Ji Yang (吉阳) as Cha Xiao Guai
 • Qi Wei as Ye Chenxiang
 • Yue Yao Li as Ye Wenxian
 • Zhang Xi (张茜) as Jiang Li
 • Jia Qing as Chou Xin Rui
 • Wang Yi Miao (王一淼) as Su Jin
 • Zhang Yun Long as Hei Yao
 • Hao Ze Jia (郝泽嘉) as Hua Shang
 • Tong Tong as Sun Yue Yue
 • Yu Yu Ang (于宇昂) as Yan Mei
 • Tian Zhen Wai (田振崴) as Xiang Tian Xiao
 • Ma Wen Long as Luo Yunping
 • Li Yao Jing (李耀景) as Lei Yan
 • Wang Zheng as Lu Bai
 • Qin Jun Jie as Tai Zi Chang Qin
 • Wu Ze Jin Xi
 • Zheng Ye Cheng as Wang Cai

Swords of Legends (Gu Jian Qi Tan) OST - song list