The Classic of Mountains and Seas

(Chinese Drama)

The Classic of Mountains and Seas picture

Details

Year: Drama 2016

English Title: The Classic of Mountains and Seas
Also Known as: Shānhǎi jīng zhī chì yǐng chuánshuō; Legend of the Red Mountains and Seas;
Chinese Title: 山海经之赤影传说 / Shanhai jing zhi chi ying Chuanshuo
Genre: Chinese Mythology / Fantasy
No of Episodes: 30
Country: China
Language: Mandarin

Cast

Zhang Han - Chi Yu / Xin Yue Hu
Bextiyar Gülnezer - Su Mo
Kwan Kenny - Shang Guan Jin
Lan Lyric - Fu Er
Ko Matthew - Sun Ju
Wu Leo - Shi Pei Pei

Theme song

Mo Wen (莫问) – Artist: Zhang Han (张翰

The Classic of Mountains and Seas OST - song list