The Imperial Doctress / 女医·明妃传

(Chinese Drama)

The Imperial Doctress / 女医·明妃传 picture

Details

Year: Drama 2016

Title: 女医·明妃传 / Nv Yi Ming Fei Zhuan
English Title: The Imperial Doctress
Broadcast network: Dragon TV, Jiangsu TV
Broadcast period: 2016-Feb-13
Opening Theme song: Heavy Rain Is Coming by Lala Hsu (徐佳莹)
Ending Theme song: Until That Day (直到那一天) by Liu Xi Jun (刘惜君)

cast

 • Liu Shi Shi as Tan Yun Xian
 • Zhang Zi Mu as young Yun Xian
 • Wallace Huo as Zhu Qi Zhen
 • Lou Yun Hao (楼芸昊) as young Zhu Qi Zhen
 • Huang Xuan as Zhu Qi Yu
 • Wu Ze Jin Xi as young Zhu Qi Yu
 • Yuan Wen Kang as Ye Xian
 • Li Chao (李超) as Bayan Temür, Ye Xian's younger brother
 • Feng Li Li (冯丽丽) as Tuo Buhua, Ye Xian's younger sister
 • Zuo Jin Zhu (左金珠) as Meng Duo
 • Zhu Hong (朱虹) as Chen Biniang
 • Yu Sha Sha (于莎莎) as Zisu
 • Lv Liang (吕梁) as Yu Dongyang
 • Li Cheng Yuan as Empress Qian
 • Hu Shun Er (胡顺儿) as young Empress Qian
 • Gina Jin as Wang Meilin
 • He Qing as Empress Dowager Sun
 • Deng Li Min as Wang Zhen
 • Zhang Lei as Cheng Shisan
 • Qu Zhe Ming (曲哲明) as Xiao Shun Zi
 • Li Wei Ting (李玮珽) as Xiao Ma Zi
 • Liu Li Wei (刘立伟) as Liu Pingan
 • He Yin (何音) as Empress Dowager Wu
 • Gu Yan (顾艳) as deposed Empress Hu
 • Wu Lei as teenage Zhu Jian Shen
 • Xia Zi Yu (夏子瑜) as child Jianshen
 • Wang Li Yuan (王丽媛) as Old Mrs Huang
 • Wang Xin Min (王新民) as Hang Gang
 • Xu Peng Kai (徐鹏凯) as Shi Heng
 • Zhang Yi Jie as child Xiao Liang

The Imperial Doctress / 女医·明妃传 OST - song list