The Legend of MiYue

(Chinese Drama)

The Legend of MiYue picture

Details

Year: Drama 2015

The Legend of Mi Yue is a 2015 Chinese historical drama based on Jiang Shengnan's novel with the same name.

Native title: 芈月传
Also Known as: The Legend Of Mi Yue Zhuan; The Legend of MiYue; The Legend of Mi Yue;

Starring: Sun Li Liu Tao Alex Fong Huang Xuan Gao Yunxiang

Cast

 • Sun Li as Mi Ba Zi / Mi Yue, later Empress Xuan
 • Chai Wei as Mi Yue (12-13 years old)
 • Li Jing Er as Mi Yue (7-8 years old)
 • Liu Chu Tian as Mi Yue (4-5 years old)
 • Liu Tao as Mi Shu
 • Ma Su as Wei Yan
 • Alex Fong Chung Sun as Ying Si
 • Xu Bai Hui as Concubine Meng Zhao
 • Gong Zheng as Yong Rui
 • Jiang Xin as Concubine Ju
 • Zhang Jun Han (张钧涵) as Wei Ran
 • Lan Xi as Fan Zhang Shi
 • Sun Qian (孙茜) as Concubine Xiang
 • Mao Jun Jie as Meng Ying
 • Yin Xu (殷旭) as Wei Liang Ren
 • Shi Jing Ming (施京明) as Shang Yang
 • Zhu Yi Long (朱一龙) as Ying Ji
 • He Du Juan (何杜娟) as Concubine Wei
 • Liu Yi Hong (刘奕宏) as Concubine Jing
 • Cai Wen Yan as Madame Ying
 • Li Jun Feng (李君峰) as General Sima Cuo
 • Chi Jia (迟佳) as Ying Hua
 • Gao Yun Xiang as Di Li / Yi Qu Wang
 • Song Jia Lun (宋佳伦) as Chu Li Ji
 • Huang Xuan as Huang Xie
 • Xu Cui Cui as Mi Qian
 • Zu Feng (祖峰) as Qu Yuan
 • Zhao Wen Xuan as King Wei of Chu
 • Jiang Hong Bo as Queen Wei of Chu
 • Zhang Xiao Heng (张潇恒) as Su Tai
 • Ceng Hong Chang (曾虹畅) as Bai Qi
 • Cao Zheng (曹征) as King Huai of Chu
 • Liu Zi Ming (刘紫鸣) as Young Sir Feng
 • Sun Yi (孙怡) as Mi Yao
 • Liu Yi Jun as Tang Mei
 • Jiang Feng (姜峰) as Jin Shang
 • Zhang Yu Jian as Tang Le
 • Zhao Li Xin (赵立新) as Zhang Yi
 • Cao Wei Yu as Gongsun Yan
 • Yang Kun (杨昆) as Granny Wu
 • Ren Han (任晗) as Lv Luo
 • Yuan Zhi Bo (袁志博) as Zheng Xiu
 • Yang Kai Chun (杨凯淳) as Aunty Zhen
 • Da La (塔拉) as Ji Yan
 • Zheng Ye Cheng as Song Yu

 

Opening theme: Full Moon by Chen Sisi
Ending theme:  Beauty Is A Dream by Henry Huo

The Legend of MiYue OST - song list