The Legend of Qin

(Chinese Drama)

The Legend of Qin picture

Details

Year: Drama 2015

Title: The Legend of Qin / Qin Shi Ming Yue / Qin's Moon / 秦時明月
Episodes and Genre: 54, Fantasy Romance Martial Arts
Broadcast Period: Nov 2015 Hunan TV

Genre: Wuxia
Episodes: 54
Broadcast network: Hunan TV
Broadcast period: 2015-Nov-29

Starring:

 • Lu Yi as Ge Nie
 • Michelle Chen as Duan Mu Rong
 • Jiang Jin Fu as Jing Tian Ming

Cast

 • Jiang Jin Fu as Jing Tian Ming
 • Wu Ze Jin Xi as child Jing Tian Ming
 • Hu Bing Qing as Gao Yue
 • Liu Chu Tian as child Gao Yue
 • Qin Jun Jie as Xiang Shao Yu
 • Li Qian Li (李乾立) as younger Xiang Yu
 • Michelle Chen as Duanmu Rong
 • Canti Lau as Mohist Leader
 • Geng Le as Jing Ke
 • Wang Chun Yuan as Ban Da Shi
 • Wang Yan Lin as Dong Guo Zhi
 • Zuo Jin Zhu (左金珠) as Fan Kuai
 • Ding Yu Chen as Zhang Liang
 • Su Mao as Six-Fingered Black Mask
 • Lu Yi as Ge Nie
 • Sun Yi Zhou as Wei Zhuang
 • Gong Fang Ming (公方敏) as Elder Bao/Yan Chun Jun
 • Sui Yong Liang as Gao Jian Li
 • Gong Bei Bi (龚蓓苾) as Xue Nu
 • Gina Jin ‎as Chi Lian
 • Zhu Yu Shuo as child Chi Lian
 • Qu Ze Ming (曲哲明) as Bai Feng Huang
 • Song Xin Jiayi as Gu Niang
 • Guo Xu Wei as Black Jade Unicorn/Mo Yu Qi Lin
 • Zhang Lei as Zhao Gao / Dong Huang Tai Yi
 • Song Ning as Da Si Ming
 • Zhu Hong as Bi Hua/Su Ying/Moon Goddess
 • You Jing Ru as Shao Si Ming
 • Xiao Rong Sheng as King Zheng/Qin Shi Huang
 • Zhang Xiang (张翔) as Prince Fu Su
 • Wu Lei ‎as Zi Ying
 • Zhang Meng as Liji/Emperor's concubine/Tian Ming's mother
 • Yu Zi Kuan ‎(于子宽) as Li Si
 • Yao Yi Qi (姚一奇) as Prince Hu Hai
 • Deng Li Min as General Xiang Liang
 • Yu Bo as Liu Bang
 • Wang Xiu Ze as Prince of Yan
 • Xiao Bing (萧兵) as Gongshu Chou
 • Yang Guang as Yun Zhongjun
 • Zhang Shan as Xiang Bo
 • Qiang Yu (强宇) as Xiang Zhuang
 • Hao Zong Jun (郝宗君) as Yan Le
 • Chen Xue Wei (沈雪炜) as Sima Xin
 • Chang Jin (常晋) as Cao Wu Shang
 • Li Cen (李岑) as Song Yi
 • Li Yu Fu (李昱孚) as Zhang Han
 • Zhang Wen Jun (张文俊) as Meng Tian
 • Han Zhen Hua (韩振华) as Fan Zeng

Opening theme: Moonlight by Anson Hu
Ending theme: Feeling Moves by Crystal Butterfly

The Legend of Qin OST - song list