The Legend of the Condor Heroes

(Chinese Drama)

The Legend of the Condor Heroes picture

Details

Year: Drama 2003

The Legend of the Condor Heroes is a Chinese television series adapted from Louis Cha's novel of the same title.

射鵰英雄傳 / She Diao Ying Xiong Zhuan / The Legend of the Condor Heroes (2003 TV series)

Also known as:  Legend of Eagle Shooting Hero / Legend of the Arching Hero
Written by: Louis Cha (original story), Lan Xiaolong, Shi Hang, Gong Yingtian, Zhang Ting
Directed by: Yu Min, Wang Rui, Kuk Kwok-leung
Creative director(s): Qian Yunxian
Presented by: Chi Chenxi, Ma Zhongjun, Pu Mu
Starring: Li Yapeng, Zhou Xun, Zhou Jie, Jiang Qinqin
Opening theme: Tiandi Douzai Wo Xinzhong (天地都在我心中) performed by Qiu Ye
Ending theme: Zhenqing Zhenmei (真情真美) performed by Sun Nan and Valen Hsu
Composer(s): Zhao Lin
Country of origin: China
Original language(s): Mandarin
No. of episodes: 42

Cast

 • Li Ya Peng as Guo Jing
 • Zhou Xun as Huang Rong
 • Zhou Jie as Yang Kang
 • Shui Ling as Mu Nianci
 • Yang Li Ping as Mei Chaofeng ("The Iron Corpse")
 • He Qing as Bao Xiruo
 • Wang Rui as Young Guo Jing
 • Zhao Liang as Zhou Botong
 • Huang Xiao Lei as Sha Gu
 • A Si Ru as Hua Zheng
 • Cao Pei Chang as Huang Yaoshi
 • You Yong as Ouyang Feng
 • Xiu Qing as Ouyang Ke
 • Sun Hai Ying as Hong Qigong
 • Bao Da Zhi as Wanyan Honglie
 • Lu Li Ping as Li Ping
 • Wang Wei Guo as Yideng Da Shi
 • Liang Li as Ying Gu
 • Li Xiao Min as Ma Yu
 • Ding Hai Feng as Yang Tie Xin
 • Li Yu as Qiu Qian Ren
 • Ba Sen as Tie Mu Zhen (Genghis Khan)
 • Li Wei as Yin Zhi Ping
 • Ba Yin as Zhebie
 • Yang Nian Sheng as Liang Zi Weng
 • Zhang Heng Ping as Lu You Jiao
 • Wang Wen Sheng as Hou Tong Hai
 • Shen Bao Ping as Zhu Zi Liu
 • Xie Ning as Zhang A Sheng
 • Zhang Ji Zhong as Wang Chongyang (cameo)
 • Ju Jue Liang
 • Yu Min

Featured songs

 • Tiandi Douzai Wo Xinzhong (天地都在我心中; Heaven and Earth in My Heart) performed by Qiu Ye
 • Zhenqing Zhenmei (真情真美; True Love Is Beautiful) performed by Sun Nan and Valen Hsu
 • Shangbieli (伤别离; The Pain of Separation) performed by Cao Hai
 • Niyuwo Gonghao (你与我共好; You and I Are Well) performed by Anita Mui
 • Jiandao Ni Zai Buhui Wang (见到你再不会忘; Will Not Forget You When I See You Again) performed by Li Yapeng and Zhou Xun

The Legend of the Condor Heroes OST - song list