The Three Heroes and Five Gallants

(Chinese Drama)

The Three Heroes and Five Gallants picture

Details

Year: Drama 2016

The Three Heroes and Five Gallants (2016 TV series)

Title: 五鼠闹东京 / Wu Shu Nao Dong Jing
English title: The Three Heroes and Five Gallants
Genre: Period drama, romance, action
Episodes: 38
Broadcast network: Anhui TV
Broadcast period: 2016-Feb-17 to 2016-Mar-09

Cast

 • Chen Xiao as Bai Yu Tang
 • Zheng Shuang as Ding Yue Hua
 • Yan Yi Kuan as Zhan Zhao
 • Zhang Zhi Xi (张芷溪) as Jin Ya Lan
 • Liang Guan Hua as Bao Zheng
 • Liu De Kai as Song Ren zong
 • Ma Shu Liang as Pang Ji
 • Xie Ning as Xu Qing
 • Rao Xiao Zhin (饶晓志) as Pang Yu
 • Zhang Wei Na (张维娜) as Ji Sai Hua
 • Li Xin Yu (李鑫雨) as Pang Fei
 • He Yu (何瑜) as Lu Fang
 • Wan Da Qi (王大奇) as Han Zhang
 • Wang Mao Lei as Jiang Ping
 • Han Zheng Guo (韩正国) as Gong Sun Ce
 • Xue Qi (薛琦) as Wang Chao

Theme songs

 • High Castle by 雨木 / "Qingshan Gao" (青山高) by Yumu
 • Until I met you by Jin Wen Qi
 • Why do not miss bu Chen Chu Sheng / "Buru Huainian" (不如懷念) performed by Chen Chusheng

The Three Heroes and Five Gallants OST - song list