The Virtuous Queen of Han

(Chinese Drama)

The Virtuous Queen of Han picture

Details

Year: Drama 2014

Title: 衛子夫 / Wei Zi Fu
English title: The Virtuous Queen of Han
Also known as: 大汉贤后卫子夫 / Da Han Xian Hou Wei Zi Fu
Genre: Romance, historical drama
Episodes: 40
Broadcast network: Zhejiang TV, Anhui TV, Oriental TV
Broadcast period: 2014-Aug-20

Cast

 • Wang Luo Dan as Wei Zi Fu
 • Raymond Lam as Liu Che
 • Niki Chow as Princess Pingyang
 • Xu Zheng Xi ad Duan Hong
 • Shen Tai as (沈泰) as Wei Qing
 • Chen Sha Li as Grand Empress Dowager Dou
 • Grace Yu as Empress Dowager Wang
 • Liu Ying Hong (柳影虹) as Princess Guantao
 • Zheng Miao Zhi (郑淼之) as Chen A Jiao
 • Li Xin Cong (李欣聪) as Shen Jia
 • Liu Yong (刘永) as Liu An
 • Peng Guo Liang (彭国梁) as Yi Han
 • Yang Zi Jiang (杨紫茳) as Xia Hou Po
 • Zheng Si Ren (郑斯仁) as Han Yan
 • Zhang Ya Xi (张亚希) as Huo Qu Bing
 • Miao Hao Jun as Ai Shu
 • Zhang Xu (张绪) as Bai Hao
 • Wang Meng Li (王萌黎) as Yao Ji 姚姬
 • Xu Jing Kun as Wei Chang Jun
 • Fu Tao as young Chang Jun

The Virtuous Queen of Han / Da Han Xian Hou Wei Zi Fu OST

 • 安之乐之
 • 我的爱有你才完美 - Richie Ren
 • 守卫 - Raymond Lam
 • 江山背后 - Raymond Lam
 • 缘殇
 • 缘殇 (伴奏)Instrumental music

The Virtuous Queen of Han OST - song list