The Water Margin / Shui Hu Zhuan

(Chinese Drama)

The Water Margin / Shui Hu Zhuan picture

Details

Year: Drama 1998

Title: 水浒传 / Shui Hu Zhuan
Also known as: Water Margin / Outlaws of the Marsh
Genre: Historical drama
Episodes: 43
Broadcast network: CCTV
Broadcast year: 1997

Cast

 • Zhang Zhi Zhong (张治中) as Chao Gai
 • Zhou Ye Mang as Lin Chong
 • Li Xue Jian as Song Jiang
 • Guo Jun as Shi Jin
 • Yang Zeng Guang (杨增光) as Zhu Tong
 • Zhao Xiao Rui as Li Kui
 • Wang Wei Guo as Lu Jun Yi
 • Zang Jin Sheng as Lu Zhi Shen (Lu Da)
 • Ning Xiao Zhi (宁晓志) as Wu Yong
 • Ding Hai Feng as Wu Song
 • Wang Yong Gui (汪永贵 ) as Gong Sun Sheng (Dragon in the Clouds)
 • Li Zhen Qi (李振起) as Guan Sheng
 • Zhang Xin (张昕) as Zhang Qing
 • Zhai Nai She as Yang Zhi
 • Wang Wen Sheng as Qin Ming
 • Jia Shi Tou (贾石头) as Hu Yan Zhuo
 • Zhang Hao (张皓) as Suo Chao
 • Xiu Qing as Hua Rong
 • Wang Ji Ming (王基明) as Dai Zong
 • Zheng Qiang as Chai Jin
 • Tai Zu Hui (邰祖辉) as Liu Tang
 • Guo Bai Song (郭柏松) as Lei Heng (Winged Tiger)
 • Yang Bao Guang (杨宝光) as Li Jun
 • Liu Wei Hua (刘卫华) as Ruan Xiao Er (Ruan the 2nd)
 • Zhang Heng Ping as Ruan Xiao Wu (Ruan the 5th)
 • Li Dong Guo (李冬果) as Ruan Xiao Qi (Ruan the 7th)
 • Lan Gong Ying (兰恭英) as Zhang Heng
 • Zhang Ya Kun as Zhang Shun
 • Chen Zhi Hui as Yang Xiong
 • Yang Fan (杨凡) as Shi Xiu
 • Kong Qing Yuan (孔庆元) as Xie Zhen
 • Han Fu Li (韩福利) as Xie Bao
 • Wang Guang Hui as Yan Qing
 • Zheng Shuang (郑爽) as Hu San Niang
 • You Li Ping (由利平) as Zhu Wu
 • Qi Jing Bin (齐景斌) as Sun Li
 • Zhen Li Qiang (甄力强) as Han Tao
 • Wang Chun Hui (王春辉) as Peng Qi
 • Li Wen Cheng (李文成) as Pei Xuan
 • Yang Lin (杨林) as Yan Shun
 • Xing Feng (邢枫) as An Dao Quan
 • Xu Jing Yi (许敬义) as Wang Ying
 • Zhu Xiao Chun (朱晓春) as Tong Wei
 • Wang Zhong Wei (王中伟) as Tong Meng
 • Liu Li Wei (刘立伟) as Zheng Tian Shou
 • Li Bao Jun (李宝军) as Song Qing
 • Zhao Chun Ming (赵春明) as Cao Zheng
 • Hu Long Yin (胡龙吟) as Song Wan (Giant in the Clouds)
 • Qian Wei Dong (钱卫东) as Du Qian
 • Chang Yu Ping (常玉平) as Shi En
 • Zhang Lian Zhong (张连仲) as Zhu Gui
 • Cheng Shi Han (程逝寒) as Zhu Fu
 • Xing Guo Zhou (邢国洲) as Cai Fu
 • Chen Zhang Long (陈长龙) as Cai Qing
 • Wei Feng (魏峰) as Jiao Ting
 • Zhang Wei Guo (张卫国) as Sun Xin
 • Zhang Xiu Yan (张秀岩) as Gu Da Sao
 • Liang Li (梁丽) as Sun Er Niang
 • Sun Yue Ming (孙月明) as Bai Sheng
 • Meng Geng Cheng (孟耿成) as Shi Qian
 • Chen Zhi Hui as Wang Jin
 • Song Wen Hua (宋文华) as Wu Da Lang (Wu the Elder)
 • Ren Da Hui (任大惠) as Squire Song
 • Wei Zong Wan as Gao Qiu
 • Xiu Ge as young Gao Qiu
 • Hong Jian Tao as Gao Ya Nei
 • Ma Xin (马辛) as Gao Lian
 • Guo Jun as Shi Wen Gong
 • Lin Lian Kun (林连昆) as Cai Jing
 • Quan Jie Fang (全解放) as Cai Jiu
 • Li Qi (李琦) as Niu Er
 • Wang Quan You (王全有) as Lu Qian
 • Zhao Yan Min (赵彦民) as Wang Lun
 • Xu Jian (徐健) as Fang Tian Ding
 • Cui Dai (崔岱) as Fang Xi
 • Chuo Er Yong (啜二勇) as Zhang Wen Yuan
 • Zou Jian Zhong (邹建忠) as Huang Wenbing
 • Bai Jun Jie (白俊杰) as Luan Ting Yu
 • Wu Song (伍松) as Pang Wang Chun
 • Li Xiao Ding (李小丁) as Liu Meng Long
 • Lei Ke Sheng (雷恪生) as Tong Guan
 • Xu Ming (徐鸣) as Su Ding
 • Du Yu Ming as Chai Bo
 • Tang Guo Qiang as Su Shi (cameo)
 • Mu Qing (慕青) as Yan Poxi
 • Wang Si Yi (王思懿) as Pan Jin Lian
 • Li Qiang as Xi Men Qing
 • Li Ming Qi as Granny Wang
 • Niu Li as Pan Qiao Yun
 • Pan Yin Lai (潘引来) as Hu Cheng
 • He Qing as Li Shi Shi
 • Wu Li Ping as Li Yu Hou
 • Zhang Ji Zhong as Cui Jing
 • Wang Bing (王冰)
 • Huang Zong Luo
 • Hu Qing Shi (胡庆士) as Liang Shi Jie
 • Wang Jing Hua as Lin Chong's wife

Ending theme

 • 1. Haohan Ge (好汉歌) performed by Liu Huan
 • 2. Tianshi Dili Renhe (天时地利人和) performed by Peng Liyuan

The Water Margin / Shui Hu Zhuan OST - song list