Tian Wai Fei Xian / 天外飛仙

(Chinese Drama)

Tian Wai Fei Xian / 天外飛仙 picture

Details

Year: Drama 2006

Title: 天外飞仙 (天外飛仙) / Tian Wai Fei Xian
Also known as: Fairy from Wonderland / The Little Fairy
Broadcast network: CTV
Broadcast period: 2006-Feb-07 to 2006-Mar-09
Opening theme song: Yi Yan Wan Nian (一眼萬年) by S.H.E
Ending theme song: Qian Nian Lei (千年淚) by TANK

Cast

 • Ariel Lin as Xiao Qi
 • Hu Ge as Dong Yong
 • TAE as Yuan Bao
 • Dou Zhi Kong as Shangguan Hao Qi
 • Lv Yi as Li Sai Jin
 • Han Xue as Xiang Xue Hai
 • Michelle Saram as Ma Nana
 • Florence Tan as Cui Niang
 • Phyllis Quek as 2nd Fairy
 • Wan Ni En as 4th Fairy
 • Elvis Tsui as Jade Emperor
 • Wu Qian Qian as Heavenly Matriarch
 • Yue Yao Li as Dong Qian Fa
 • Li Qin Qin as Dong Wen Ping
 • Tse Kwan Ho as Teacher
 • Zhao Liang as Fu Shan
 • Zhao Yi as Er Lang Shen
 • Li Qing Xiang as Lin An Yi Ba Fu
 • Zhang Bo Jun as God of Wealth

Tian Wai Fei Xian / 天外飛仙 OST - song list