When A Snail Falls in Love

(Chinese Drama)

When A Snail Falls in Love picture

Details

Year: Drama 2016

Title: 如果蜗牛有爱情 / Rúguǒ wōniú yǒu àiqíng
English title: When A Snail Falls in Love
Genre: Crime, Modern, Love
Director: Zhang Kai Zhou (Love Me If You Dare, Battle of Changsha)
Episodes: 24

Adapted Novel: When A Snail Loves 如果蜗牛有爱情 by Ding Mo (When He Comes, Close Your Eyes 他来了请闭眼, Memory Lost 美人为馅 )

Production Period: April 10 2016
Broadcast Date: October 24, 2016

Cast

 • Wang Kai as Ji Bai
 • Wang Zi Wen as Xu Xu
 • Yu Heng (于恒) as Zhao Han
 • Xu Yue (徐悦) as Yao Meng
 • Zhao Yuan Yuan as Ye Zixi
 • Jiang Bing (蒋冰) as Zhang Shiyong
 • Wu Xiao Yu (武笑羽) as Ye Qiao
 • Zhang Yan Yan as Lu Ge
 • Zhang Xiao Qian as Yang Yu
 • Zhang Ye (张野) as Xiao Fang
 • Li Long Jun (李龙君) as Liang Yu
 • Wang Yu Zheng (王禹铮) as Mr. Li
 • Wang Yong Qiang (王永强) as Zhao Lang
 • Huo Ya Ming (霍亚明) as Ye Ziqiang
 • Jiao Ti Yi (焦体怡) as Ye Lanyuan
 • Jiang Sen (江森) as Ti Sa
 • Cai Yan (蔡珩) as Amber
 • Yan Xiang (延翔) as Chen Yong

When A Snail Falls in Love (Rúguǒ wōniú yǒu àiqíng) theme songs

 • 幸福的终点 (The end of happiness) - 曾婕Joey.Z
 • 蜗牛行 - 于子将

When A Snail Falls in Love OST - song list