Never Close The Eye / Yong Bu Ming Mu / 永不瞑目

(Chinese Drama)

Never Close The Eye / Yong Bu Ming Mu / 永不瞑目 picture

Details

Year: Drama 1999

Romanized:  yong bu ming mu
native: 永不瞑目
english: Never Close The Eye
aka: wing bat muk muk

starring: Lu Yi, Su Jin and Yuan Li.

Screenwriter: Haiyan
Director: Zhao Baogang
Executive Director: Liu Lijing
Photographer: Zhao Yaolin, Wang Ying
Produced by: Liu Di, Liu Yanming
Narrator: Wang Zhiwen

yong bu ming mu / 永不瞑目 1999

Never Close The Eye / Yong Bu Ming Mu / 永不瞑目 OST - song list