print

容易受傷的女人 / Rong Yi Shou Shang De Nv Ren 歌詞 (lyrics)

容易受傷的女人 / Rong Yi Shou Shang De Nv Ren picture

 1. play_circle_outline 传奇
 2. play_circle_outline If You Were Mine
 3. play_circle_outline Xiang Nai Er (Japanese)
 4. play_circle_outline Evanescence
 5. play_circle_outline 尾班車
 6. play_circle_outline Xiang Nai Er (Mandarin)
 7. play_circle_outline Dang Shi De Yue Liang (Moon At That Moment)
 8. play_circle_outline Amusement Park (English Translated)
 9. play_circle_outline 藉口
 10. play_circle_outline 光之翼
 11. play_circle_outline Bring Me To Life
 12. play_circle_outline Century Of Loneliness/Bai Nian Gu Ji
 13. play_circle_outline Please Don't Go Away
 14. play_circle_outline 可否抱緊我
 15. play_circle_outline Coming Home
 16. play_circle_outline Xiang Nai Er
 17. play_circle_outline 巴黎塔尖
 18. play_circle_outline Xin Fang Ke (New Tenant)
 19. play_circle_outline 靜夜的單簧管
 20. play_circle_outline 夢中人
 21. play_circle_outline Eyes On Me
 22. play_circle_outline Hypnotize/Cui Mian
 23. play_circle_outline 無奈那天
 24. play_circle_outline Emotional Life
 25. play_circle_outline Fussy
 26. play_circle_outline 花事了(「乘客」粵語版 )
 27. play_circle_outline Wang fei (王菲) - Kuan Shu (宽恕)
 28. play_circle_outline Faye Wong (王菲) - To Youth (aka So Young) (致青春)
 29. play_circle_outline 容易受傷的女人 / Rong Yi Shou Shang De Nv Ren

王菲 (Faye Wong)

容易受傷的女人 / Rong Yi Shou Shang De Nv Ren

Chinese

人漸醉了夜更深 在這一刻多麼接近
思想彷似在搖撼 矛盾也更深
曾被破碎過的心 讓你今天輕輕貼近
多少安慰及疑問 偷偷的再生

情難自禁 我卻其實屬於 極度容易受傷的女人
不要 不要 不要驟來驟去 請珍惜我的心
如明白我 繼續情願熱戀 這個容易受傷的女人
不要等 這一刻 請熱吻

長夜有你醉也真 讓我終於找到信任
不管一切是疑問 快樂是情人

曾害怕了這一生 是你始終甘心靠近
我方知擁有著緣份 重建我信心
曾被破碎過的心 讓你今天輕輕貼近
多少安慰及疑問 偷偷的再生

情難自禁 我卻其實屬於 極度容易受傷的女人
不要 不要 不要驟來驟去 請珍惜我的心
如明白我 繼續情願熱戀 這個容易受傷的女人
終此一生 也火般的熱吻

長夜有你醉也真 讓我終於找到信任
不管一切是疑問 快樂是情人

情難自禁 我卻其實屬於 極度容易受傷的女人
不要 不要 不要驟來驟去 請珍惜我的心
如明白我 繼續情願熱戀 這個容易受傷的女人
不要等 這一刻 請熱吻

長夜有你醉也真 讓我終於找到信任
不管一切是疑問 快樂是情人

Pinyin

Rén jiàn zuìle yè gēngshēn zài zhè yīkè duōme jiējìn
sīxiǎng fǎng shì zài yáohàn máodùn yě gēngshēn
céng bèi pòsuìguò de xīn ràng nǐ jīntiān qīng qīng tiējìn
duōshǎo ānwèi jí yíwèn tōutōu de zàishēng

qíng nán zì jīn wǒ què qíshí shǔwū jídù róngyì shòushāng de nǚrén
bùyào bùyào bùyào zhòu lái zhòu qù qǐng zhēnxī wǒ de xīn
rú míngbái wǒ jìxù qíngyuàn rèliàn zhège róngyì shòushāng de nǚrén
bùyào děng zhè yīkè qǐng rè wěn

chángyè yǒu nǐ zuì yě zhēn ràng wǒ zhōngwū zhǎodào xìnrèn
bùguǎn yīqiè shì yíwèn kuàilè shì qíngrén

céng hàipàle zhè yīshēng shì nǐ shǐzhōng gānxīn kàojìn
wǒ fāng zhī yǒngyǒuzhe yuán fèn chóngjiàn wǒ xìnxīn
céng bèi pòsuìguò de xīn ràng nǐ jīntiān qīng qīng tiējìn
duōshǎo ānwèi jí yíwèn tōutōu de zàishēng

qíng nán zì jīn wǒ què qíshí shǔwū jídù róngyì shòushāng de nǚrén
bùyào bùyào bùyào zhòu lái zhòu qù qǐng zhēnxī wǒ de xīn
rú míngbái wǒ jìxù qíngyuàn rèliàn zhège róngyì shòushāng de nǚrén
zhōng cǐ yīshēng yě huǒ bān de rè wěn

chángyè yǒu nǐ zuì yě zhēn ràng wǒ zhōngwū zhǎodào xìnrèn
bùguǎn yīqiè shì yíwèn kuàilè shì qíngrén

qíng nán zì jīn wǒ què qíshí shǔwū jídù róngyì shòushāng de nǚrén
bùyào bùyào bùyào zhòu lái zhòu qù qǐng zhēnxī wǒ de xīn
rú míngbái wǒ jìxù qíngyuàn rèliàn zhège róngyì shòushāng de nǚrén
bùyào děng zhè yīkè qǐng rè wěn

chángyè yǒu nǐ zuì yě zhēn ràng wǒ zhōngwū zhǎodào xìnrèn
bùguǎn yīqiè shì yíwèn kuàilè shì qíngrén

Lời việt

Người con gái dễ bị tổn thương

Yêu thì khó kiểm soát được
Em thật sự là 1 người con gái dễ bị tổn thương
Xin đừng chợt đến rồi bất ngờ ra đi
Xin hãy trân trọng tấm lòng của em
Nếu như hiểu được em
Xin hãy tiếp tục yêu quí người con gái dễ bị tổn thương này
Đừng đợi phải đến lúc này, hãy hôn em thắm thiết đi
Đến cuối cuộc đời vẫn yêu em như hôm ấy

Translated by google translate

Details

容易受傷的女人 / Rong Yi Shou Shang De Nv Ren
王菲 (Faye Wong)
CPOP

TRENDING LYRICS

"容易受傷的女人 / Rong Yi Shou Shang De Nv Ren translation, meaning in

Add new translation