print

晴雯歌 歌詞 (lyrics)

Autoplay When autoplay is enabled, a next video will automatically play next.

Dream of the Red Chamber (Hong Lou Meng) OST - song list

  1. play_circle_outline 葬花吟
  2. play_circle_outline Yu Fei Men (与非门) - 红豆曲
  3. play_circle_outline 枉凝眉/ For Perfect Couple
  4. play_circle_outline 紫菱洲歌/ Song Of Zilingzhou
  5. play_circle_outline 聪明累/ Avoid Being Over-Smart
  6. play_circle_outline 叹香菱/ Sighing For Xiangling
  7. play_circle_outline 晴雯歌
  8. play_circle_outline 题帕三绝/ Three Poems On The Handkerchiefs
  9. play_circle_outline 秋窗风雨夕/ A Rainning And Windy Afternoon In Autumn
  10. play_circle_outline 分骨肉/ A Sad Departure

Dream of the Red Chamber (Hong Lou Meng)

晴雯歌

Chinese

霁月难逢 彩云易散
心比天高 身为下贱
风流灵巧招人怨

寿夭多因毁谤生
多情公子空牵念
风流灵巧招人怨
寿夭多因毁谤生
多情公子空牵念
心比天高 身为下贱
风流灵巧招人怨
寿夭多因毁谤生
多情公子空牵念

霁月难逢 彩云易散
心比天高 身为下贱
风流灵巧招人怨
寿夭多因毁谤生
多情公子空牵念
风流灵巧招人怨
寿夭多因毁谤生
多情公子空牵念
心比天高 身为下贱
风流灵巧招人怨
寿夭多因毁谤生
多情公子空牵念
空... 牵...念...

Pinyin

Jì yuè nán féng cǎiyún yì sàn
xīn bǐ tiān gāo shēn wèi xiàjiàn
fēngliú língqiǎo zhāo rén yuàn

shòu yāo duō yīn huǐbàng shēng
duōqíng gōngzǐ kōng qiānniàn
fēngliú língqiǎo zhāo rén yuàn
shòu yāo duō yīn huǐbàng shēng
duōqíng gōngzǐ kōng qiānniàn
xīn bǐ tiān gāo shēn wèi xiàjiàn
fēngliú língqiǎo zhāo rén yuàn
shòu yāo duō yīn huǐbàng shēng
duōqíng gōngzǐ kōng qiānniàn

jì yuè nán féng cǎiyún yì sàn
xīn bǐ tiān gāo shēn wèi xiàjiàn
fēngliú língqiǎo zhāo rén yuàn
shòu yāo duō yīn huǐbàng shēng
duōqíng gōngzǐ kōng qiānniàn
fēngliú língqiǎo zhāo rén yuàn
shòu yāo duō yīn huǐbàng shēng
duōqíng gōngzǐ kōng qiānniàn
xīn bǐ tiān gāo shēn wèi xiàjiàn
fēngliú língqiǎo zhāo rén yuàn
shòu yāo duō yīn huǐbàng shēng
duōqíng gōngzǐ kōng qiān niàn
kōng... Qiān... Niàn...

Translated by google translate

Details

晴雯歌
Chinese OST
1987

TRENDING LYRICS

"晴雯歌 translation, meaning in

Add new translation