print

紫菱洲歌/ Song Of Zilingzhou 歌詞 (lyrics)

Autoplay When autoplay is enabled, a next video will automatically play next.

Dream of the Red Chamber (Hong Lou Meng) OST - song list

  1. play_circle_outline 葬花吟
  2. play_circle_outline Yu Fei Men (与非门) - 红豆曲
  3. play_circle_outline 枉凝眉/ For Perfect Couple
  4. play_circle_outline 紫菱洲歌/ Song Of Zilingzhou
  5. play_circle_outline 聪明累/ Avoid Being Over-Smart
  6. play_circle_outline 叹香菱/ Sighing For Xiangling
  7. play_circle_outline 晴雯歌
  8. play_circle_outline 题帕三绝/ Three Poems On The Handkerchiefs
  9. play_circle_outline 秋窗风雨夕/ A Rainning And Windy Afternoon In Autumn
  10. play_circle_outline 分骨肉/ A Sad Departure

Dream of the Red Chamber (Hong Lou Meng)

紫菱洲歌/ Song Of Zilingzhou

Chinese

池塘一夜秋风冷,
吹散芰荷红玉影。
蓼花菱叶不胜愁,
重露繁霜压纤梗。
不闻永昼敲棋声,
燕泥点点污棋枰。
古人惜别怜朋友,
况我今当手足情!
况我今当手足情!
况我今当手足情!

Pinyin

Chítáng yīyè qiūfēng lěng,
chuī sàn jì hé hóng yù yǐng.
Liǎo huālíng yè bùshèng chóu,
zhòng lù fán shuāng yā xiān gěng.
Bù wén yǒng zhòu qiāo qí shēng,
yàn ní diǎndiǎn wū qí píng.
Gǔrén xībié lián péngyǒu,
kuàng wǒ jīn dāng shǒuzú qíng!
Kuàng wǒ jīn dāng shǒuzú qíng!
Kuàng wǒ jīn dāng shǒuzú qíng!

Translated by google translate

Details

紫菱洲歌/ Song Of Zilingzhou
Chinese OST
1987

TRENDING LYRICS

"紫菱洲歌/ Song Of Zilingzhou translation, meaning in

Add new translation