print

Time Trip Loving 歌詞 (lyrics)

 1. play_circle_outline Longing ~togireta melody~ / Longing ~interrupted melody~
 2. play_circle_outline Tears
 3. play_circle_outline Love Replica
 4. play_circle_outline I.V.
 5. play_circle_outline The Last Song
 6. play_circle_outline Rusty Nail
 7. play_circle_outline Blue Blood
 8. play_circle_outline Kurenai / Deep Red
 9. play_circle_outline Crucify My Love
 10. play_circle_outline Say Anything
 11. play_circle_outline Endless Rain
 12. play_circle_outline Silent Jealousy
 13. play_circle_outline Drain
 14. play_circle_outline Art of Life
 15. play_circle_outline Week End
 16. play_circle_outline Easy Fight Rambling
 17. play_circle_outline X (Hymne du groupe)
 18. play_circle_outline Orgasm
 19. play_circle_outline Celebration
 20. play_circle_outline Rose of Pain
 21. play_circle_outline Unfinished
 22. play_circle_outline DAHLIA
 23. play_circle_outline White Poem I
 24. play_circle_outline Scars
 25. play_circle_outline Desperate Angel
 26. play_circle_outline Miscast
 27. play_circle_outline Voiceless Screaming
 28. play_circle_outline Stab Me in the Back
 29. play_circle_outline Joker
 30. play_circle_outline Standing Sex
 31. play_circle_outline Vanishing Love
 32. play_circle_outline Phantom of Guilt
 33. play_circle_outline Sadistic Desire
 34. play_circle_outline Give Me the Pleasure
 35. play_circle_outline I'll Kill You
 36. play_circle_outline Alive
 37. play_circle_outline Un finished...
 38. play_circle_outline X
 39. play_circle_outline White Poem
 40. play_circle_outline Weekend
 41. play_circle_outline Time Trip Loving
 42. play_circle_outline Prologue (World Anthem)
 43. play_circle_outline No Connexion
 44. play_circle_outline Longing
 45. play_circle_outline Kurenai (Jananese Version)
 46. play_circle_outline Kurenai (in album Blue Blood)
 47. play_circle_outline Kurenai (English Version)
 48. play_circle_outline Kurenai
 49. play_circle_outline Forever Love (Acustic version)
 50. play_circle_outline Forever Love
 51. play_circle_outline Evolution
 52. play_circle_outline Dahlia (English Version)
 53. play_circle_outline Celebration Translation
 54. play_circle_outline Break The Darkness
 55. play_circle_outline Blue blood translation
 56. play_circle_outline 20th century boy
 57. play_circle_outline White Poem I
 58. play_circle_outline Voiceless Screaming
 59. play_circle_outline Vanishing Love
 60. play_circle_outline Unfinished
 61. play_circle_outline Un-Finished..
 62. play_circle_outline The Last Song
 63. play_circle_outline Tears
 64. play_circle_outline Standing Sex
 65. play_circle_outline Stab Me In The Back
 66. play_circle_outline Silent Jealousy
 67. play_circle_outline Scars
 68. play_circle_outline Say Anything
 69. play_circle_outline Sadistic Desire
 70. play_circle_outline Rusty Nail
 71. play_circle_outline Rose Of Pain

X-Japan

Time Trip Loving

api no shiroi no hada
ore no azukete MAKE A NIGHT OF DREAM
wasurete keno ore no agi
oshigeate ageru made BABY ALL NIGHT LONG
naga hiroi hikari kagayaku
ore no sekai COME ON THIS WAY PLEASE
mo kakeru, ai no hono-o
omae i soto yuu de RUN AWAY FOR TODAY
oki no okaari, obearu futari
kikou ku no nani katsumeta~
achi no yikoyoni machi de
gin de ra ri i made
TIME TRIP LOVING!
SEVERLY TIME TRIP LOVING!
kanashi no uta no nakani obereo
futari no kake tsurero OH YEAH!
SEVERLY TIME TRIP LOVING!
SEVERLY TIME TRIP LOVING!
SEVERLY TIME TRIP LOPING!

Translated by google translate

Details

Time Trip Loving
X-Japan
JPOP

TRENDING LYRICS

"Time Trip Loving translation, meaning in

Add new translation